Lähipalvelut turvattava

Kantahämäläisten on voitava luottaa siihen, että sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluita saa myös jatkossa. Palvelut on pidettävä lähellä ja aidosti saavutettavina.

Pelastustoimen resurssit turvattava

Pelastustoimi ei saa jäädä sote-uudistuksessa iralliseksi saarekkeeksi. Sen resurssit on turvattava ja laadusta on pidettävä kiinni.

Ihmiset, ei hallinto edellä

Palveluiden toteuttamiseen tarvitaan maalaisjärjeä. On selvää, että byrokratiaa kasvattamalla ja lomakkeita lisäämällä kukaan ei parane eikä paloturvallisuus lisäänny.

Palvelut on voitava valita itse

Valinnanvapauden varmistaminen on yksi sote-uudistuksen tärkeimmistä kulmakivistä. Keskiössä ovat palvelusetelit, jotka leventäisivät terveydenhuollon harteita ja auttaisivat purkamaan hoitojonoja.

Suunnitteilla oleva vero on ehdottomasti pysäytettävä. Suomalaisten ja kantahämäläisten verotusta ei ole varaa nostaa.

Kanta-Hämeen aluevaaliehdokas 2022

2 + 7 =